U bevindt zich op:
Karel Doormanstraat 51, tel: 0186 612 595

PCI/Diakonie

Bisdombrede Voedselinzamelingsactie : ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed

Traditiegetrouw start het bisdom Rotterdam op Aswoensdag, 6 maart 2019 , wederom een bisdombrede voedselinzamelingsactie. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en ze heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. De voedselinzamelingsactie is zó een mooi onderdeel van de 40-dagencampagne ‘Netwerk van Liefde’. Wij hebben als Parochiële Caritas Instelling voor de kerkwijken in de Hoeksche Waard ook telkens deelgenomen.

Dát gaan we als Hoeksche Waardse kerkwijken dit jaar wéér doen. Dus in dit kader zullen we gedurende de vastentijd óók weer voedsel inzamelen voor de voedselbank Hoeksche Waard. Dat doen we door de bekende manden op het altaar te plaatsen. Wij  hopen wij dat u hierin weer vele levensmiddelen en andere bruikbare artikelen wilt schenken.

Met uw hulp geven wij op deze manier invulling aan het motto: ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’.

In de Goede Week , 14 t/m 20 april 2019 , worden de ingezamelde goederen aan de Voedselbank Hoeksche Waard overgedragen.

Voor de Chrismamis op woensdag 17 april 2019 nodigt bisschop Van den Hende iedere parochie / federatie nu alvast uit deel te nemen aan de H. Eucharistie en bij de offerande symbolisch een voedselpakket aan te dragen. Onze voorzitter , Hilde van Meurs , heeft toegezegd dat zij dit - óók dit jaar - namens onze PCI werkgroep wil doen.

Oók nú kunt u weer geldelijke ondersteuning bieden door uw giften over te maken op onze PCI-betaalrekening :

NL71 INGB 0000 379 855 t.n.v. Parochie Caritas Instelling te Oud-Beijerland o.v.v. Vasten voor Voedsel.

Wij zorgen er dan voor dat deze bijdragen , omgezet in (in overleg) aangekochte goederen , eind april a.s. aan de Voedselbank Hoeksche Waard ter beschikking worden gesteld. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hN0N4CDrJ0s

spelpresentatie_met_rand

Het Diaconaal Centrum De Bakkerij

( https://www.debakkerijleiden.nl/ ) in Leiden heeft een strategisch bordspel ontwikkeld om binnen een parochiekern, met een groep of in het gezin met het begrip barmhartigheid aan de slag te gaan.

Opdracht- en hulpkaarten rond de Zeven Werken laten de spelers zien hoe barmhartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen.

In het spel komen vragen aan bod als:

hoe barmhartig ben jij zelf eigenlijk? Stuur je vooral op eigen kracht of durf je anderen om hulp te vragen? En in hoeverre kun je dan vertrouwen op de barmhartigheid van je medespelers?

Tijdens het Diaconaal Weekend ( https://www.debakkerijleiden.nl/agenda/diaconaal-weekend-teken-van-barmhartigheid ) is het bordspel te bewonderen in de kerken en kan het spel gratis gedownload worden.
Ook kan het besteld worden. Kosten: 5 euro plus verzendkosten.

BARMHARTIGHEID IN BEELD

“Wij zijn er niet direct om als hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in deze film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Het is de eerste aflevering in de vierdelige serie die katholiekleven.nl maakt speciaal vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Diaken Dashorst vertelt in deze film (6 minuten) over de Franciscustafel, een initiatief in Apeldoorn waarbij dak- en thuislozen een gratis maaltijd geserveerd krijgen. In de film vertellen vrijwilligers en gasten wat ze daaraan beleven.

https://www.katholiekleven.nl/barmhartigheid-de-praktijk/

“Ik vind het leuk om te doen en het is dankbaar werk,” vertelt Ineke Oor, vrijwilliger. “Barmhartigheid is voor mij ook dat ik met mensen aan de praat kom, dingen hoor waar ik van uit kan leggen: dit zou je een beetje zus kunnen doen en dit een beetje zo.” Het heeft iets van een moederrol, stelt ze vast. “Dat valt volgens mij ook onder barmhartigheid.”

Barmhartigheid doen en barmhartigheid ontvangen gaan samen op. “Je moet kunnen accepteren dat iemand iets voor jou doet wat jij zelf op dat moment even niet kunt,” vertelt een van de gasten. Een andere persoon aan tafel vertelt dat hij verslaafd is. “Momenteel gaat eigenlijk al mijn geld op aan middelen. Het is fijn dat ik hier toch een warme maaltijd heb.”

De maaltijden worden ter beschikking gesteld door de praktijkschool in Apeldoorn, waar leerlingen leren koken voor grote groepen. Met zorg worden de gehaktballen deze dag vervoerd, om te voorkomen dat ze als hamburger op de tafel eindigen.

naamloos

 

 

 

 

Op 25 januari 2016 werd in Houten de bundel 'Betrokkenheid troef' gepresenteerd met 70 voorbeelden van diaconale initiatieven.

Dat gebeurde tijdens de startbijeenkomst van het Knooppunt Kerken en Armoede. Drie projecten presenteerden zich nader op die middag: het Repair Café in Hoofddorp, het steunpunt voor materiële hulpvragen in Eindhoven en de stichting Nuestra Casa van de Spaanstalige parochie in Rotterdam.

Het boekje is gratis te downloaden. Zie : https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/wp-content/uploads/betrokkenheid-troef-web.pdf

Het Knooppunt Kerken en Armoede geeft sinds kort ook een eigen nieuwsbrief uit. Zie : https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief-knooppunt-kerken-en-armoede-2016-1-2/

 

Oproep van uw Parochiële Caritas Instelling (PCI) werkgroep Hoeksche Waard !

Net zoals vorig jaar vragen we uw aandacht voor RITA. Ook nu weer : van ganser HARTe aanbevolen !!!

Rita's Reisbureau is een kleine organisatie die bemiddelt tussen enerzijds mensen die in Nederland een vakantiehuisje hebben en anderzijds mensen die graag in Nederland op vakantie willen maar het niet kunnen betalen. Ze heeft haar oorsprong in het katholiek maatschappelijk activeringswerk in Rotterdam, maar werkt tegenwoordig ook landelijk.
In de zomer van 2016 kon ze beschikken over 18 accommodaties die in totaal voor 84 weken beschikbaar waren.

Rita’s Reisbureau vraagt nu om hulp:

• kent u in uw omgeving personen die beschikken over een vakantiehuisje, een stacaravan of ander geschikt vakantieverblijf en die dat misschien voor een of enkele weken beschikbaar willen stellen?

• kent u in uw omgeving vrijwillige of professionele hulpverleners die gasten voor Rita's Reisbureau kunnen selecteren en voordragen?

• wilt u Rita’s Reisbureau financieel steunen?

Reacties graag naar Bas van Es, uitvoerend coördinator.
E: info@ritasreisbureau.nl

Het Inloophuis te Puttershoek .

Activiteiten

Het Inloophuis in de St. Petrus kerk te Puttershoek, (Nassaulaan 44, 3297 BG) is geopend op de woensdagmorgen van half 10 tot 12 uur. Mensen, die zich eenzaam voelen kunnen, op weg naar het winkelcentrum, of de markt in Puttershoek, binnen lopen voor een kop koffie of thee en voor een praatje.

Ontstaan

In 2007 hield de Gemeente Binnenmaas, één van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard, een enquête onder de bewoners ouder dan 75 jaar, in de kernen Puttershoek, Maasdam en Heinenoord. De enquête werd uitgevoerd in het kader van een signalerend huisbezoek, door medewerkers van de oecumenische werkgroep van de vier kerken in Puttershoek en Maasdam, beiden deelgemeenten van de gemeente Binnenmaas.
Uit de enquête bleek dat de eenzaamheid groot en de sociale contacten beperkt waren, onder deze oudere groep bewoners.
Op verzoek van de Gemeente Binnenmaas werd door de oecumenische werkgroep, met als voortrekker wijlen Klaas van Egmond, destijds voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling nagedacht hoe dit probleem kon worden aangepakt. Het creëren van een ontmoetingsruimte voor deze mensen, leek een oplossing te zijn.
Tezamen met de diaconieën van de Gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam, de Nederlands Hervormde Gemeente Maasdam en de Hervormde Gemeente van Puttershoek en de RK St. Petrus kerk te Puttershoek werd het Oecumenische Inloophuis opgezet. Als locatie werd gekozen voor het parochiecentrum van de Petruskerk in Puttershoek. Deze kerk ligt namelijk vlak bij het winkelcentrum, waar de wekelijkse markt wordt gehouden en de bus voor de deur stopt.
Op 7 januari 2009 vond de feestelijke opening plaats onder grote belangstelling.

Organisatie binnen het Inloophuis

Vanuit de oecumenische werkgroep binnen de gemeente Binnenmaas is het Oecumenische Inloophuis ontstaan. Intussen heeft in 2014 een vijfde kerk, de Evangelische Kerk EZRA, zich aangemeld en participeert nu ook binnen de organisatie. Vanuit de 5 kerken zijn er 14 dames, die als vrijwilligers zich dienstbaar maken als gastvrouw. Er zijn steeds 2 gastvrouwen per ochtend en ze rouleren volgens een schema, dat per kwartaal wordt opgemaakt. Vier van de gastvrouwen staan op de “reservelijst” in geval van ziekte of afwezigheid van één van de gastvrouwen.

Wie komen er

In 2009 kwamen er vanaf het begin ongeveer 10 mensen. Naarmate er meer bekendheid ontstond kwamen er meer mensen. Momenteel komen er op de woensdagmorgen tussen de 25 en 30 mensen. Er is een kerngroep, die regelmatig komt, maar daarnaast komen er ook steeds nieuwe mensen. Opvallend is dat de groep mannen niet achterblijft en soms in de meerderheid is.

Het is een gezellig samenzijn en voorziet duidelijk in een behoefte.
We hopen dat het Inloophuis, dat grotendeels afhankelijk is van subsidie van de gemeente Binnenmaas en van de RK parochie De Heilige Familie en tevens van de collecteopbrengsten van de deelnemende kerken en het “koffiebusje”, ook in de toekomst kan blijven bestaan.

 

2016-12-21_102657-inloophuis-kerst-minAanloop naar Kerstmis , vorig jaar woensdag 21 december 2016.

Op 20 december 2017 is er weer een feestelijke kersttafel met lekkers

Het Bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) werkgroep bestaat uit vijf enthousiaste mensen.

Deze PCI werkgroep Hoeksche Waard wil zich graag inzetten voor mensen, die in de problemen zijn geraakt of er in dreigen te raken.

We kunnen bemiddelen in budgetbeheer en het invullen van belastingformulieren. Door het overlijden van Arie van Hulst, eind vorig jaar, is ons ook de mogelijkheid ontvallen om u op weg te helpen naar de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Schuld- en Hulpverlening. Maar we kunnen nog wel bemiddelen als u een advocaat nodig hebt of van de voedselbank gebruik zou moeten (gaan) maken.

Tevens werken we mee, met andere kerken in Oud-Beijerland en met de Gemeente Oud-Beijerland, in het zoeken naar wegen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In Puttershoek werken we samen met vijf andere kerken, mee in het Inloophuis, op de woensdagmorgen in de St. Petruskerk.

Jaarlijks bieden we ouderen , hulpbehoevenden , langdurig zieken een Kerstattentie aan.

Wilt u van onze diensten gebruik maken, dan kunt u zich melden bij Mevr. Hilde van Meurs, telefoon: 0186 692380 of per email: hildevanmeurs@gmail.com.

Wilt u onze werkgroep komen versterken dan is via bovenstaand adres eveneens de aangewezen contactpersoon te bereiken.

Onze inkomsten bestaan voornamelijk uit giften. Wilt u ons financieel ondersteunen, dan zijn onze bankgegevens:

Parochie Caritas Instelling te Oud - Beijerland:  NL 71 INGB 0000379855