U bevindt zich op:
Karel Doormanstraat 51, tel: 0186 612 595

Beheer

Recent uitgevoerde werkzaamheden zijn het renoveren van de voorgevel van de pastorie en de sacristie. Beide moesten hoog nodig worden opgeknapt. Het bouwkundig gedeelte van de voorgevel van de pastorie is uitgevoerd door aannemersbedrijf Roos BV uit Nieuw-Beijerland, het schilderwerk door de vrijwilligers.            

Onder: De conditie van de kozijnen in de voorgevel vóór de renovatie en de voorgevel na de renovatie 

geschilderde voorpui pastorie 1A3 oude foto's

                                                                                       

Onder: Het opknappen van de sacristie, waaronder het nodige timmerwerk, schilderen en aanbrengen van de nieuwe verlichting is in eigen beheer door de vrijwilligers gedaan.

foto's sacristie

 

 

 

 

 

 

 

Het zal u duidelijk zijn dat er voor alle werkzaamheden extra handjes welkom zijn. Dit geldt met name voor werkzaamheden waar specifieke expertise onontbeerlijk is. Mocht u van mening zijn dat u specifiek kennis heeft en als vrijwilliger een bijdrage wil en kan leveren aan het onderhoud van onze gebouwen dan bent u van harte welkom onder het motto: “Vele handen maken licht werk”.

Coördinator en contactpersoon van de beheersgroep “Beheer” is: Dhr. C. (Kees) Stegers, tel. 0186 614967.

Onder de werkzaamheden van de beheersgroep “Beheer” wordt verstaan de algemene coördinatie en waar mogelijk het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, pastorie en garage, inclusief het interieur en installaties, van de kerkwijk “Antonius van Padua”. Bijkomende moeilijkheid is dat de kerk en de pastorie gemeentelijke monumenten zijn.

Wat wordt er onder meer gedaan door de beheersgroep “Beheer”. Kleine, resp. eenvoudige werkzaamheden t.b.v. erediensten en overige activiteiten om schade aan de gebouwen en het interieur te voorkomen, worden indien mogelijk,  door vrijwilligers gedaan. Dit alles binnen de kennis en kunde van deze vrijwilligers.

Ingrijpende werkzaamheden worden in detail besproken met de in het overkoepelende parochiebestuur verantwoordelijke coördinator voor het beheer van de gebouwen en indien nodig in verband met de monumentale status van de gebouwen ook met de monumentencommissie van de gemeente Oud-Beijerland.  Voor kostbare en ingrijpende werkzaamheden is er ook overleg met de bouwkundige adviseur van het bisdom.

De in het 2-jaarlijkse inspectierapport van de monumentenwacht vermelde bevindingen en bouwkundige adviezen worden in overleg met de verantwoordelijk coördinator in het parochiebestuur geëvalueerd.

De eerste voorstellen voor verbouwing, aanpassingen en onderhoud aan de gebouwen worden in de kerkwijk uitgewerkt door de beheersgroep “Beheer”. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden zullen deze of in eigen beheer of door aannemers worden uitgevoerd, dit alles in nauw overleg met bovengenoemde personen.