U bevindt zich op:
Karel Doormanstraat 51, tel: 0186 612 595

Welkom

Van harte welkom op deze website van de parochiekern St.Antonius van Padua te Oud-Beijerland.

 

Onze parochiekern mag bogen op een stabiel kerkbezoek in een rijk aanbod aan kerkelijke vieringen, al of niet ondersteund door ons jeugdkoor (Deo Melodia), het volwassenenkoor (Cantando) en het gastkoor ‘Ad Fontes’ voor latijnse liturgische gezangen.

 

Voor overige activiteiten beschikken we over een gezellig parochiecentrum dat in onmiddellijke verbinding gebracht kan worden met de kerkzaal. Elke zondag na de viering is het daar koffiedrinken en aansluitend wordt er elke 2de zondag van de maand, gedurende de wintermaanden, (tegen een kleine vergoeding) soep aangeboden van een uitstekende kwaliteit en smaak, passend bij de heersende weersomstandigheden 

 

Vanuit een Pastoraat en Beheer Groep (PBG) worden alle parochieactiviteiten (werkvelden) aangestuurd. Met de knop “menu” kunt U daarover alle gewenste informatie vinden.  In ieder van deze werkvelden is een groep van zeer betrokken vrijwilligers werkzaam en samen onderhouden zij het geloof, de gebouwen, de begraafplaats, en de benodigde administratie.

 

Onze parochiekern maakt, samen met nog 4 andere parochiekernen,  deel uit van de parochie De Heilige Familie. Tot deze samenvoeging werd in 2010 besloten en vloeit voort uit de de ontwikkeling in kerk en samenleving met een afnemende kerkelijke betrokkenheid en een afnemend aantal bedienaren. Via de zich hierboven bevindende ‘knop’ kunt u desgewenst direct doorschakelen naar een website van de parochie en de 4 overige parochiekernen.

 

 

Wij wensen u veel genoegen bij het bezoek van de website.